N PRADA NEXT

%17,5 ÜRE AZOTU, %1,5 NİTRAT AZOTU, %1 AMONYUM AZOTU %0,1 Bİ-ÜRE

%20 TOPLAM AZOT

Bitkideki azot eksikliğini ortadan kaldırır

BİTKİSEL GELİŞİMİ İYİLEŞTİRİR

Tavsiye edilen şekilde kullandığınızda bitki gelişimine olumlu etki yapar.

VERİMİ ARTTIRIR

Düzenli ve tavsiye edilen kullanımla verim artışına direk etki eder. 

40219

KURAKLIK TOLERANSINI ARTTIRIR

Bitki stres direncini arttırır.

PREMIUM & İTHAL ÜRÜN

İçerik zenginliği üretim maliyetini yükselttiğinden ürün premium sınıfta yeralmaktadır. Tescili ve GTS kaydı yapılmıştır. 

ÜNİVERSAL ÜRÜN

Pestisit, zirai kimyasallarla birlite de kullanılabilir. Tüm bitki türlerinde kullanılmaktadır.